Archive for июля 19, 2008

Але “моє око” буде наглядати за вами, шановні форумчани!

Бо, так званий “флуд” з вас так і пре!…

Мені це цікаво. І тривожно!

А тому, подаю фрагментарно, акцентуючи увагу на основному, як на мій погляд.

Провідні українські вчені звернулися до учасників саміту Великої вісімки (G8), Японія, 7-8 липня 2008 року.

У висновках українських учених ідеться:
“1. Вирішення нагальної проблеми потепління клімату Землі і її катастрофічних наслідків для всього живого, передусім, для людини, можливо лише через усунення першопричини. 2. Незалежно людство має вживати всіх заходів із обмеження викидів парникових газів і зольних утворень в атмосферу.

ІННОВАЦІЙНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗМІНИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЯК НАГАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА

Зміна клімату Землі з її катастрофічними наслідками є однією із найгостріших загальнолюдських проблем, яка постала перед людством наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
Як свідчить аналіз ситуації, що склалася останнім часом у природі і суспільстві, основні труднощі у вирішенні цієї проблеми пов’язані з нез’ясованістю першопричини цього явища.
Однозначно доведено лише те, що глобальна зміна клімату обумовлена господарською діяльністю людини. При цьому безальтернативно загальноприйнято, що зміна клімату планети – це результат непомірно великих антропогенних викидів так званих парникових газів і зростання їх концентрації в атмосфері, передусім, діоксиду вуглецю (СО2), внаслідок спалювання вуглеводнів (нафти, газу, вугілля) та органічних речовин.

З таким розумінням першопричини зміни клімату Землі сьогодні світова спільнота, із-за стурбованості за своє майбутнє і майбутнє планети, збирається на спеціальні міжнародні саміти, конференції, розробляє заходи боротьби, приймає відповідні міжнародні документи типу Кіотського протоколу, витрачає багатомільярдні кошти на боротьбу з наслідками. Останнім часом боротьба з викидами в атмосферу як першопричиною загрозливого глобального потепління клімату перетворилася в системний, захищений міжнародними угодами, великий бізнес світового масштабу (торгівля квотами на викиди в атмосферу), що створює додаткові перешкоди на шляху до вирішення проблеми.

Встановлене збільшення концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері у минулому столітті можна віднести на рахунок порушення процесів його саморегуляції в природі через вирубування за цей період біля 40% лісів.
Ось і виходить, що сьогодні світова спільнота бореться не з першопричиною проблеми, а лише з її наслідками.

Тим часом негативний вплив зміни клімату Землі (глобальне зростання температури, континентальні температурні аномалії, повені, буревії, смерчі, землетруси, цунамі, тощо) із року в рік все більше зростає, що створює неабияку загрозу існуванню людства як біологічного виду.

2. Інноваційний погляд щодо першопричини глобального потепління.

Вважаємо, що основною причиною цих порушень є непомірно великий відбір нафти з надр Землі у ХХ столітті. Такий висновок стало можливим зробити у зв’язку з науковим доведенням неорганічного походження нафти як рідкого унікального мінералу (патент Російської Федерації №2119445), що утворився в результаті послідовних термодинамічних стадій взаємообумовлених геокосмоплазмохімічних процесів – основи геологічного розвитку Землі як космічного тіла…
Нафта (вуглецевмісний рідкий мінерал) як продукт третинних геокосмоплазмохімічних процесів утворює в будові Землі потужну геосферу – карбосферу.

Завдяки феноменальним фізико-хімічним властивостям вуглецю, 87% якого входить до складу нафти, карбосфера у цьому ланцюгу, з одного боку, завдяки своїй донорно - акцепторній функції дозує і збалансовує рух електронів з поверхні Землі до її ядра. Це забезпечує неперервність процесів формування протон-електронної плазми – головної умови протікання термоядерного синтезу на поверхні ядра, а, отже, і геокосмоплазмохімічних процесів утворення нової речовини.
З другого боку, карбосфера є своєрідним екраном, що зумовлює неможливість безперешкодного руху електронів з поверхні планети до протон-ядра, що значно сповільнює швидкість ентропійних процесів (вигорання) ядра Землі. Це обумовлено дуже низькою електропровідностю карбосфери (нафти).

Природний енергоречовинний обмін між геосферами Землі має місце впродовж всієї геологічної історії. І так буде до повного «вигорання» протон-ядра.

Уповільнити чи перервати цей природний енергетичний потік людині не під силу. Але людство…, відбором нафти внесло істотні зміни у територіальний розподіл інтенсивності енергопотоків в системі «поверхня планети – ядро». На ділянках, де вибирається нафта, руйнується усталена природна енергорегулююча ланка, збільшується від’ємний електропотенціал, а отже, зростає електропровідність з іоносферою, що призводить до збільшення хмарності з усіма випливаючими наслідками щодо формування парникового ефекту, а відтак і до нагрівання атмосфери. Разом з тим, електрони з цієї раніше електрон-провідної зони між літосферою і карбосферою в короткі проміжки часу зміщуються на інші території, в місця з найменшим електричним опором, аби дістатися до поляризованої карбосфери і далі до протон-ядра планети. Такими територіями, перш за все, є акваторії Арктики і Антарктики із-за найменшої товщини літосфери, глибоководні грабени Світового океану, глибинні тектонічні розломи, насичені розчинами мінеральних речовин.
Переміщення в атмосфері і літосфері, концентрація і стікання електронів до ядра Землі через заново сформовані енергоприймальні ланки в геосферах планети також зумовлюють масштабне збільшення швидкості вітру та нагрівання планети. І, як наслідок, відбувається прискорення зміни клімату Землі з деяким вирівнюванням температури континентів, активізацією штормів, тайфунів, смерчів, таненням льодового покриву тощо.
Таким чином, зміна клімату планети на сучасному етапі обумовлена переважно відбором нафти із надр Землі.
Людство має вживати всіх заходів із обмеження викидів парникових газів і зольних утворень в атмосферу, аби ліквідувати будь-які ризики, пов’язані з господарською діяльністю людини у сфері виробництва енергії із вуглеводнів, що видобуваються із надр Землі.
3.3. Подальше забезпечення постійно зростаючих енергетичних потреб людства за рахунок нарощування темпів видобутку вуглеводнів з надр планети є небезпечним.
3.4. З метою виживання людство змушене замінити нафту альтернативним джерелом енергії, що не порушує рівноваги в біосфері.

На основі результатів наукового фундаментального дослідження закономірностей еволюції (розвитку) космічної електродинамічної системи Земля-Сонце, з’ясовано механізм постійно діючого в природі геліопланетарного генератора електричної енергії, можливості якого практично безмежні.
В основі роботи цього природного генератора лежить осьове та орбітальне обертання Землі навколо Сонця. Його енергетичні можливості досліджували такі відомі вчені як Н.Тесла, П.Біфельд, Т.Браун.

оригінал на:

[anvsu.org.ua]

19
июля

Атлантида 17

   Posted by: santa    in Атлантида, Стихи

Інші виміри, інші світи, -
Наші душі летять між ними,
І проходять крізь наші сни
Манівці ті вселенські в рими.

За пробудженнями - не знаєш,
Де ти був і кого любив,
Та, напевно, воно й на краще,
Може Всесвіти загубив?..

Може десь у безумстві скиту
Психобомбу свою зірвав
І розквітчану Атлантиду
Для майбутнього поховав…