Квітень


Інші назви: Місяць Зайця, Місяць Зерна або Посіву, Місяць Сівача, Місяць Бруньок на деревах, Місяць Еостри, Рожевий Місяць, Місяць зеленої трави.
Фаза Повні - Свято Драконових Човнів у Китаї.

4.04.11 - Молодик в 17:32 (за Київським часом)
18.04.11 - Повня в 05:41 (за Київським часом)

1-е квітня: Свято Розжарюй в Індії. Свято Фортуна Віріліс на честь Венери в Древньому Римі.
3-е квітня: Ордана. Слов’янське свято поєднання бога світла Ора і богині води Дани.
4-е квітня: Свято Мегалесія або Магна Матір у Фрігії й у Древньому Римі, присвячений прибуттю богині Кібели в її римський храм. Свято тривало сім днів.
5-е квітня: Давньоримське свято Удачі на честь богині Фортуни.
5-е квітня: Стрибогів день. Слов’янське свято бога вітрів.
8-е квітня: Хана Мацури, японське Свято Квітів; присвячувався предкам і прикрасі святинь. Давньогрецьке свято Мунихія на честь Артеміди; день місячних тортів.
11-е квітня: Вірменський День Анахіт, місячної богині любові.
12-19 квітня: Давньоримське свято Цереалія або Повернення Персефони (Кори), присвячений Церері і її доньці.
13-е квітня: Рахманський Великдень.
15-е квітня: Свято богині Баст у Єгипті.
18-е квітня: Повня. Свято Драконових Човнів у Китаї.
22- е квітня: Свято богині Іштар у Вавилоні.
22-е квітня: Велика Лада. Слов’янське свято красної весни, пошанування богині кохання і жіночності Лади.
23-е квітня: Ярило. Слов’янське свято весняного сонця.
28-е квітня - 3-е травня: Давньоримське триденне свято Флоралія, на честь Флори й Венери - богинь любові й весняних квітів.
30-квітня – 1-травня: Бельтан – відьмацьке вогненне свято Священного Союзу. Одне з головних свят Колеса Року.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Апрель


Другие названия:
Месяц Зайца, Месяц Зерна или Посева, Месяц Сеятеля, Месяц Почек, на деревьях, Месяц Эостры, Розовый Месяц, Месяц зеленой травы.
Фаза Полнолуния - Праздник Драконовых Лодок в Китае.

4.04.11 - Новолуние в 17:32 (по Киевскому времени)
18.04.11 - Полнолуние в 05:41 (по Киевскому времени)

1-е апреля: Праздник Кали в Индии. Праздник Фортуна Вирилис в честь Венеры в Древнем Риме.
3-е апреля: Ордана. Славянский праздник союза бога света Ора и богини воды Даны.
4-е апреля: Праздник Мегалесия или Магна Матер во Фригии и в Древнем Риме, посвященный прибытию богини Кибелы в ее римский храм. Праздник продолжался семь дней.
5-е апреля: Стрибогов день. Славянский праздник бога ветров Стрибога.
5-е апреля: Древнеримский праздник Удачи в честь богини Фортуны.
8-е апреля: Хана Мацури, японский Праздник Цветов; посвящался предкам и украшению святынь. Древнегреческий праздник Мунихия в честь Артемиды; день лунных тортов.
11-е апреля: Армянский День Анахит, лунной богини любви.
12-19 апреля: Древнеримский праздник Цереалия или Возвращение Персефоны (Коры), посвященный Церере и ее дочери.
13-е апреля: Рахманский Великодень.
15-е апреля: Праздник богини Баст в Египте.
22-е апреля: Праздник богини Иштар в Вавилоне.
22-е апреля: Великая Лада. Славянский праздник красной весны, празднование на честь богини любви и женственности Лады.
23-е апреля: Ярило. Славянский праздник весеннего солнца.
28-е апреля - 3-е мая: Древнеримский трехдневный праздник Флоралия, в честь Флоры и Венеры - богинь любви и весенних цветов.
30-апреля – 1-е мая: Бельтан - колдовской огненный праздник Священного Союза. Один из главных праздников Колеса Года.

This entry was posted on Суббота, апреля 9, 2011 at 8:41 пп and is filed under Загадки Украины. Ее артефакты., Каталог статей Nocticula's в блоге, Куманія, О волшебстве, О магии, Разное. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.